AquaRijn

07 maart 2019

Handjes in de wijk van start in AquaRijn

Vanmiddag heeft wethouder Gert-Jan Schotanus het startschot gegeven voor het nieuwe samenwerkingsproject Handjes in de wijk dat vanaf heden gevestigd is in AquaRijn.

Het samenwerkingsproject richt zich op statushouders die op zoek zijn naar een Nederlandstalige omgeving en een zinvolle dagbesteding. Verder richt Handjes in de wijk zich op de zichtbaarheid van statushouders die actief meedoen in de wijk.

Twaalf verschillende partijen waaronder Tom in de Buurt, Gemeente Alphen aan den Rijn, Bibliotheek Rijn en Venen, Taalschool Sagenn, Boost, Stichting Nieuwe Alphenaren en De Thermen2 ondersteunen samen in de uitvoering om doelen in het participatie- en integratieproces te verwezenlijken.

Activiteiten
Activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere: fietslessen, taallessen en kooklessen. Daarnaast worden ontmoetingen tussen statushouders en maatjes geïnitieerd en vinden de inburgeringscursussen er plaats. De Thermen2 sluit het rijtje af met zwemlessen aan statushouders en zwemuren alleen voor dames. 

Jary Göbel, locatiemanager van AquaRijn, onderdeel van De Thermen2 is verheugd dat de samenwerkende partijen zich vestigen in AquaRijn: “Deze samenwerking zorgt ervoor dat AquaRijn steeds meer een multifunctionele accommodatie wordt en laat zien dat de locatie meer is dan alleen een zwembad. Door de ruimte om het zwembadwater heen te verhuren wordt onze exploitatie steeds meer optimaal.” Naast Handjes in de wijk zijn inmiddels ook een buurthuis, kinderopvang en dansschool gevestigd in AquaRijn. Vanaf 1 maart zal ook de Alphense Popschool zich in de rijtje voegen.

Achtergrond informatie
In 2015 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn 1142 vluchtelingen tijdelijk opgevangen. Deze opvang is goed verlopen. Dit vraagt om extra inzet van onze professionals/vrijwilligers om deze doelgroep te ondersteunen en te begeleiden richting de participatie en integratie in de wijk.

De integratie en participatie van statushouders wordt momenteel uitgevoerd door o.a Tom in de Buurt (team statushouders). De samenwerking in dit proces is van cruciaal belang.

Betrokken organisaties:

Gemeente Alphen a/d Rijn Team Wijken en Kernen, Tom in de buurt, Het Gilde, De Thermen 2, Stichting Geldzorg, Stichting Nieuwe Alphenaren, Taalschool Sagenn, Boost, Alphen Beweegt, Bibliotheek Rijn en Venen, Stichting Papierwinkel, Rijnvicus.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alles over de Thermen2